English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Ayrımcılık Hükmü Verilen Ombudsmanlık Başvurumuz

Ayrımcılık Hükmü Verilen Ombudsmanlık Başvurumuz

Bursa E Tipi Cezaevi’nden Suriye vatandaşı Mahmoud Rezzieh, derneğimize başvurarak yabancı uyruklu hükümlülerin açık cezaevlerine geçme koşullarında eşitsizlik yapıldığını belirtti. Rezzieh, “Yabancıların işledikleri suçlar nedeniyle Türk vatandaşları ile aynı kanun hükümlerine göre ceza aldıklarını, ancak cezanın açık ceza infaz kurumunda tamamlanabilmesi konusunda Türk vatandaşlarına cezanın bitimine 5 yıl kalması şartı olmasına rağmen, yabancı uyruklu hükümlüler için cezanın bitimine 3 yıl kalma şartının arandığını, bunun mahkûmlar arasında eşitsizlik yarattığını” belirtti.Derneğimiz bu mektuptan yola çıkarak Kamu Denetçiliği Kurumu’na ayrımcılık başvurusunda bulundu. Bakanlık, Ombudsman’a gönderdiği savunmada açık cezaevlerinden 295 yabancı uyruklunun firar ettiğini ve bunlardan sadece 19’unun yakalandığını belirterek, “Açık ceza infaz kurumlarında firara karşı herhangi bir engel olmadığından, firar eden yabancı uyruklu hükümlülerden yakalanan sayısının azlığı dikkate alınarak, açık ceza infaz kurumlarına ayrılmalarında, infazların etkin bir şekilde yürütülmesi için, hükümlüler açısından farklı uygulamaların belirlendiği” ifade edildi. Farklı tedbirler alınması gerektiğini söyleyen, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Başkanı Şeref Malkoç’un imzasını taşıyan 24 Ağustos 2017 tarihli kararda ise infazların etkin bir şekilde yürütülmesi için idare tarafından uygun görülecek başka tedbirlerin alınabileceği belirtilerek düzenlemenin anayasada yer alan “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı” ile birlikte “temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması” bağlamında kanun önünde eşiklik ilkesine aykırılık teşkil ettiği kaydedildi. Bu nedenlerle Eşit Haklar İçin İzleme Derneği’nin başvurusunu kabul eden Ombudsman, yönetmelikteki hükmün çıkarılması için Adalet Bakanlığı’na tavsiyede bulunulmasına karar verdi. Kararda Bakanlığın değişikliğinin bildirimden sonraki 30 gün içinde yaparak kuruma bilgi vermesi de istendi

Başvurumuzu ve ombudsmanlığın kararını sizinle paylaşmak istiyoruz:

Ombudsmanlık Başvurusu ESHİD

Ombudsmanlık Kararı
Ayrımcılığa Göz Yummayın!

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook