English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Komitesi Genel Yorum No. 2

Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Komitesi Genel Yorum No. 2

 

 

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesinin de özel olarak teminat altına aldığı, BM Engelli Kişilerin Haklarına Dair Komite’nin “Erişilebilirlik” konulu 9. maddesini içeren 2014 tarihli 2 No’lu Genel Yorum’unu çevirdik. Erişilebilirlik, engelli bireylerin bağımsız olarak yaşamaları ve topluma tam ve eşit olarak katılmaları için bir önkoşuldur. Fiziksel çevreye, ulaşıma, bilgi ve iletişim teknolojileri ve sistemleri dahil bilgi ve iletişime ve kamuya açık diğer tesis ve hizmetlere erişimleri olmaksızın engelli bireyler içinde bulundukları topluma katılımda eşit fırsatlara sahip olamazlar. Bu medeni hakkın içeriğini daha ayrıntılı olarak vermekte olan  Engelli Kişilerin Haklarına dair Sözleşme’nin 9. maddesinin çevirisinin çeşitli çalışma alanlarına da katkı sunacağını umuyoruz.

Gayriresmi çevirimizi Word ve PDf olarak indirebilir, paylaşabilirsiniz.

Genel Yorum No. 2 Engelli Hakları BM

Genel Yorum No. 2 Engelli Hakları BM

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook