English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Komitesi Genel Yorum No.3

Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Komitesi Genel Yorum No.3

Engelli Kadınlar ve Kız Çocukları Üzerine

Engellilere ilişkin uluslararası ve ulusal yasalar ve politikalar tarihsel olarak engelli kadınları ve kız çocuklarını ihmal etmiştir. Yine kadınlara ilişkin yasalar ve politikalarda da geleneksel olarak engellilik önemsenmemiştir.

Engelli kadınların ve kız çocuklarının hayatın pek çok alanında manilerle karşılaştıklarına dair güçlü kanıtlar vardır. Bu maniler, engelli kadınlara ve kız çocuklarına karşı ayrımcılık türlerinin çoğaldığı ve kesiştiği durumları özellikle şu konularda yaratmaktadır: eğitimde fırsat eşitliği; ekonomik olanaklar; sosyal etkileşim ve adalet; yasa önünde eşitlik[1] ile siyasete katılım ve örneğin cinsel sağlık ve üreme sağlığı ilgili hizmetleri içerir şekilde sağlık hizmetleri  ve nerede ve kimlerle yaşamak istedikleri ile ilgili olarak değişen koşullarda kendi hayatlarını kontrol edebilme becerisi.

Bu genel yorum, Engelli Hakları Komitesi tarafından, Taraf Devletlerin kendi raporlama yükümlülüklerini ve 54-57 numaralı paragraflardaki çalışma yöntemlerini yerine getirmelerini desteklemek niyetiyle, Sözleşmenin çeşitli madde ve hükümlerine dayanan genel yorumlar hazırlayabileceğini bildiren Komitenin işleyiş kurallarına ilişkin Kural 47’ye uygun bir şekilde hazırlanmıştır.

 

Genel yorumun gayriresmi çevirisini sizlerle paylaşıyoruz. Okuyalım, okutalım.

Genel Yorum Word: BM Genel Yorum No.3 Engelli Kadınlar ve Kız Çocukları

Genel Yorum PDF:  BM Genel Yorum No.3 Engelli Kadınlar ve Kız Çocukları

 

[1] Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Dünya Bankası, Dünya Engellilik Raporu (Cenova, 2011).

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook