English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Duyuru

 

 

 

 

April 16th 2017 Constitutional Referendum Interim Report

Makale tarafından yüklenmiştir. tarihinde Nis 14, 2017 içinde Duyurular, Election Monitoring Reports, ENGLISH, Genel | 0 yorum

April 16th 2017 Constitutional Referendum Interim Report

Referendum Interim Report

This report contains monitoring results regarding April 16th Consititutional Referendum in Turkey for the period 16 February-13 April 2017.

“The State of Emergency in Turkey, first declared on July 21st 2016 following the failed coup attempt, was extended for another 3-month period on January 19th. During the State of Emergency, 21 executive orders went into effect, 5 of which were approved by the Parliament. The executive orders have ordered the dismissal of around 150.000 civil servants, prosecution of 100.000 individuals, and detainment of 40.000 people. Additionally, 1583 civil society organizations (CSOs) were dissolved without due process, and 158 media outlets have been closed. Members of the judiciary, police, military, local governments, academia, and the business community were affected by the executive orders. The reasoning and justification for dismissals and closures were not offered, and an effective appeal opportunity was not offered.  A decision by the Constitutional Court has placed executive orders beyond the scope of its powers, and deemed the actions of the executive orders beyond opportunity to appeal.”

Barışçıl Toplanma Özgürlüğü İzleme Raporu

Makale tarafından yüklenmiştir. tarihinde Mar 14, 2017 içinde Duyurular, Genel, İzleme Raporlarımız | 0 yorum

Barışçıl Toplanma Özgürlüğü İzleme Raporu

Kullanılamaz Hale Getirilen Hak;  Barışçıl Toplanma Özgürlüğü

Adalet Bakanlığı verilerine göre TGYK şüp- heli sayısının ceza  hükmü  taşıyan özel kanunlar şüpheli toplamı içindeki oranındaki son 5 yıldaki artış dik- kat çekicidir. 2011 yılında %2,6 olan toplam şüpheliler içindeki oran 2013- 2015 yılları arasında %6’nın üzerine çıkmıştır. Adalet Bakanlığı’nın Cumhuriyet  Başsavcılıklarında  ceza   hükmü taşıyan özel kanunlar uyarınca sonuçlanan soruşturmalardaki şüpheliler hakkında verilen kararlara ilişkin verilerine göre son beş yılda toplam 116.804 kişi hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu’na muhalefetten yasal işlem yapılmıştır. Hakkında yasal işlem başlatılan 34.497 kişi (yaklaşık %30) hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir.

Barışçıl toplantı ve gösteri hakkına getirilen yasal sınırlamalar ve gösterilere müdahalelerdeki orantısızlık uzun yıllardır tartışma konusudur. 1983 tarihli 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu (TGYK)’nda 1998, 2002, 2003, 2008, 2010, 2014 ve 2015 yılla- rında kanunun toplam 21 maddesinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan 7 değişiklikten 4’ü Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ile tam üyelik müzakerelerinin başladığı 2005 yılından sonraki yıllarda yapılmasına rağmen uluslararası standartlara uyum sağlanamamıştır. Nisan 2015’te kamuoyunda “iç güvenlik yasası olarak” bilinen torba yasa ile  2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nda yapılana değişikler  uluslararası standartlardan daha da uzaklaşılmıştır.

15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası ilan edilen OHAL ile barışçıl toplanma özgürlüğünü kullanmak adate mülki idare amirlerinin inisiyatifine terkedilmiştir.

Ekim 2015-Kasım 2016 tarihinde ulaşabildiğimiz veriler üzerinden hazırladığımız rapor son bir yıldaki duruma ilişkindir.

Freedom of Peaceful Assembly Annual Monitoring Report

Makale tarafından yüklenmiştir. tarihinde Ara 22, 2016 içinde Duyurular, İzleme Raporlarımız, Others Reports | 0 yorum

Freedom of Peaceful Assembly Annual Monitoring Report
Association for Monitoring Equal Rights would like to present its October 2015 – November 2016 Freedom of Peaceful Assembly Monitoring Report.
As one of the foundations of functioning democracies and a fundamental right, freedom of peaceful assembly is of particular importance in current times. The protection of minority populations and opinions, creation of avuenues for political discussion, and the promotion of social tolerance are urgent needs of our time, both nationally and internationally. We consider rights-based monitoring by civil society an equally important component of promoting democratic values, as it encourages state accountability and commitment to international best practices. Therefore, we hope that our monitoring findings will be a positive contribution to the defense of human rights and democratic values in Turkey and abroad.
AMER has been monitoring the right to peaceful assembly since October 2015. The report attached includes an analysis of the political and social background of Turkey in the monitoring period, a legal analysis on the compatibility of Turkey’s assembly legislation with international standards, our monitoring findings from the field, and concluding observations. You could also find more details on our methodology in the report.

ECRI Raporu Yayınlandı

Makale tarafından yüklenmiştir. tarihinde Eki 11, 2016 içinde Duyurular, Genel | 0 yorum

ECRI Raporu Yayınlandı

Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe karşı Avrupa Komisyonu (ECRI), Avrupa Konseyi tarafından kurulmuştur. ECRI, insan hakları alanında çalışan bağımsız bir izleme kuruluşu olup ırkçılığa ve hoşgörüsüzlüğe ilişkin alanlarda uzmanlaşmıştır. Bu kuruluşun bağımsız ve tarafsız üyeleri, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, antisemitizm ve hoşgörüsüzlükle ilgili sorunları ele almadaki yetkinlikleri ve manevi ağırlıkları dikkate alınarak belirlenmiştir.

ECRI beşinci Türkiye Raporu’nda öne çıkan konular;

Suriye ile olan sınırını açma gibi olağanüstü bir jest sonucunda Türkiye dünyada en fazla sayıda mülteci barındıran ülke haline gelmiştir. Türkiye 2013 yılında Yabancılar ve Uluslar arası Koruma kanununu kabul ederek göçmenlerin ve mültecilerin ülkeye entegrasyonuyla ilgili yeni bir çerçeve belirlemiştir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 12 No.lu Protokolü Türkiye tarafından henüz kabul edilmiş değildir ve etnik köken, renk, dil, vatandaşlık, cinsel yönelim ve toplumsal cinsiyet kimliğine dair nedenler bazı ceza hukuku maddelerinde yer almamaktadır.

Nefret söylemi artmaktadır ve devletin üst düzey temsilcileri dahil olmak üzere yetkililerce nefret söyleminin giderek daha çok kullanılması büyük bir endişe kaynağıdır.

Türkiye’de ırkçı ve homo/transfobik şiddetle ilgili veri toplanmamaktadır. Sivil toplum kuruluşlarının raporlarında bu tür yüksek sayıda nefret suçuna işaret edilmektedir.

Dini azınlık grupları yapısal ayrımcılığa maruz kalmaktadır ve pek çok Roman ve Kürt, kamu hizmetlerine erişimde sorunlarla karşılaşmaktadır. Romanlar arasında okula gitme ve resmi ilerde çalışma oranları düşüktür. Bu grupların %80’i gecekondularda oturmaktadır. Kürtlerin yaşadığı bölgeler hala en yüksek yoksulluk oranlarının olduğu bölgeler olup yerinden edilme ve yerinden edildikleri bölgelere dönüşle ilgili bir eylem planı henüz tamamlanmamıştır.

2015 yılında güvenlik harekatının yeniden başlamasıyla durum çok ani bir şekilde bozulmuştur ve pek çok Kürt hak ve özgürlüklerinin ciddi bir şekilde kısıtlanmasıyla karşı karşıyadır.

ECRI Türk Ceza Kanununun (TCK) 216.1nci maddesinin, GPR No.7’nin Madde 18a’sıyla ile sadece kısmen uyumlu olduğunu mülahaza etmektedir. Bu madde kamuyu “sosyal sınıf, din, ırk, mezhep veya diğer kökenler nedeniyle” nefret duygularıyla kışkırtmayı söz konusu eylemin kamu düzenine tehdit oluşturması halinde suç olarak kabul etmektedir.

ynı zamanda ayrımcılığa teşvikin suç sayılması tavsiyesi de, 6. Demokratikleşme paketinde madde başlığı “nefret ve ayrımcılık” olarak değiştirilen TCK Madde 122’de tam olarak kapsanmamaktadır.

Raporun Türkçe çevirisi

STÖ’ler İçin Örgütlenme Toplantı ve Gösteri Hakkı Kılavuzu

Makale tarafından yüklenmiştir. tarihinde Eyl 26, 2016 içinde Diğer yayınlarımız, Duyurular, Genel | 0 yorum

STÖ’ler İçin Örgütlenme Toplantı ve Gösteri Hakkı Kılavuzu

İfade ve örgütlenme özgürlüğü ile toplantı gösteri yürüyüş hakkının güvence altına alınması demokratik toplumun olmazsa olmaz koşullarındandır. İfade özgürlüğünün kullanılmasının önemli araçlarından olan toplantı, gösteri yürüyüşü hakkı ve örgütlenme özgürlüğü gerek uluslararası gerekse ulusal hukuk mevzuatında güvence altına alınan temel haklardır. Haklara ilişkin sınırlandırmaların yasal çerçevesi ve etkin olarak kullanılmasına ilişkin fiili ortam her ülke bakımından demokratik standartların düzeyini ortaya koyan göstergedir.

Toplantı ve gösteri hakkına ilişkin sınırlamalar Türkiye’de hemen her dönemde tartışma konusu olmuştur. İdari makamların yetkilerinin sınırları, mekansal kısıtlamalar,  güvenlik güçlerinin müdahale biçimleri ve gösteri hakkının kullanılmasında kamu makamlarının çifte standartlı yaklaşımları bu tartışmanın önemli başlıklarıdır. (daha&helliip;)

YSK Engelli Seçmene Tazminat Ödemeye Mahkum Oldu

Makale tarafından yüklenmiştir. tarihinde Haz 11, 2016 içinde Duyurular, Genel | 0 yorum

YSK Engelli Seçmene Tazminat Ödemeye Mahkum Oldu

7 Haziran Milletvekili Genel Seçimi’nde sandığa erişemediği için oy kullanamayan S. Türk’ün açtığı davada İzmir 6. İdare Mahkemesi Yüksek Seçim Kurulu’nu 2.500,00 TL tazminat ödemesine hükmetti. YSK 2011 Genel Seçimi sonrasında  da yine oy kullanamayan engelli bir seçmenin başvurusunda tazminat ödemeye mahkum edilmişti. Koordinatörlüğünü derneğimizin yaptığı ve 2011 yılından beri tüm seçimlerde seçme ve seçilme hakkına erişimi izleyen Seçim İzleme Platformu  engelli seçmenler için sandığa erişim sorunu yanında engellilerin mecliste temsili, işitme engelli seçmenler bakımından işaret dilinde seçmen eğitimi, seçmen kütüklerine kayıt ve erişim, okuma yazma bilmeyen işitme engellilere sandık başında işaret dili tercümanı bulundurulması konularını raporlamış ve gerekli önlemlerin alınması için YSK’ya başvurular yapmıştır. (daha&helliip;)

ESHİD’den Yeni Çeviri AGİT 1990 Kopenhag Belgesi

Makale tarafından yüklenmiştir. tarihinde Mar 11, 2016 içinde Çevirdiklerimiz, Duyurular, Genel | 0 yorum

ESHİD’den Yeni Çeviri AGİT 1990 Kopenhag Belgesi

Azınlık Hakları, Seçme ve Seçilme Hakkı, İşkence Yasağı, Ayrımcılık Yasağı ve İnsan Hakları’nın her koşulda korunması bakımından önemli bir belge 1990 AGİK İNSANİ BOYUT KONFERANSI İLE İLGİLİ KOPENHAG TOPLANTISI BELGESİ gayri resmi çevirisi derneğimiz tarafından yapılan belgenin İngilizce orjinal metnine ve Türkçe çevirisine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Belgeyi Türkçe’ye çeviren  A. Bahçıvan’a teşekkür ederiz.

Ayrımcılıkla İlgili Yayınlarımız

Makale tarafından yüklenmiştir. tarihinde Şub 26, 2016 içinde Diğer yayınlarımız, Duyurular, Genel | 0 yorum

Ayrımcılıkla İlgili Yayınlarımız

Avrupa Birliği Türkiye Delagasyonu’nun mali katkısı ile yürütmekte olduğumuz Irk veya Etnik Kökene Dayalı Ayrımcılığın İzlenmesi Projesi kapsamında hazırladığımız Sivil Toplum Örgütleri İçin Irk veya Etnik Kökene Dayalı Ayrımcılığın İzlenmesi Rehberi Yrd. Doç. Dr. Ulaş Karan tarafından hazırlandı. Rehberin alanda çalışan STÖ’ler için bir kaynak olmasını umut ediyoruz.

Olası ayrımcı uygulamalar karşısında mağdurların hakları ve başvuru mekanizmaları konusunda bilgilendirme amacıyla Kürtçe ve Türkçe hazırladığımız broşürler ise aynı proje kapsamında derneğimiz tarafından hazırlandı.

1 Kasım Genel Seçimleri Gözlem Raporu

Makale tarafından yüklenmiştir. tarihinde Şub 23, 2016 içinde Duyurular, Genel, İzleme Raporlarımız | 0 yorum

1 Kasım Genel Seçimleri Gözlem Raporu

Dünyanın birçok ülkesinde sivil toplum örgütleri seçim süreçlerinde insan hakları, seçme ve seçilme hakkına erişim, şeffaflık ve sonuçların güvenirliği bakımından Bağımsız İzleme ve raporlama yapıyor.

Demokratik seçimler için uluslararası kriterlerden biri olarak da kabul edilen Bağımsız Seçim Gözlemi için belirlenmiş evrensel kriterler de mevcut. Türkiye’de Kadın, Engelli, İnsan Hakları, Zorunlu Göç, LGBTİ, Azınlık Hakları, İnanç Özgürlüğü ve Ayrımcılık alanlarında hak temelli çalışan sivil toplum örgütleri 2011 yılında kurdukları Bağımsız Seçim İzleme Platformu’nu (BSİP) kurdular. BSİP’in hiçbir siyasi parti ya da adayla doğrudan veya dolaylı bir ilişkisi yoktur. Platformun koordinatörü Eşit Haklar İçin izleme Derneği, 87 ülkede 190 üyesi bulunan Global Network of Domestic Election Monitors GNDEM (Yerel Seçim Gözlemcileri Global Ağı)’na üyedir. GNDEM tarafından Türkiye’de bağımsız gözlem yaptığı teyit edilerek üye olarak kabul edilen tek sivil toplum örgütüdür.

Platform üyesi İnsan Hakları Derneği ve Eşit Haklar İçin İzleme Derneği 1 Kasım seçimlerinde bağımsız gözlem yapmak için YSK’ya ayrı ayrı yaptıkları başvurularda gözlemcilik statüsü talep etmiş ancak YSK her iki kurumun başvurusunu da reddetmiştir.

YSK ret kararlarına rağmen platform üyesi örgütler 2011 Genel Seçimleri, 2014 Yerel Seçimleri, 2014 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri ve 1 Kasım Genel Seçimleri’nde İl Seçim Kurulları’na bildirim yaparak Bağımsız Seçim Gözlemi yapmıştır.

Bulgularımıza göre Türkiye seçim sistemi, seçmen kayıtlarının oluşturulmasından seçim sonuçlarının açıklanmasını kapsayan seçim sürecinde birçok uluslararası kriteri ihlal ediyor. Bu ihlaller aynı zamanda dezavantajlı grupların seçme ve seçilme erişimini de ortadan kaldırıyor.

BM Irk Ayrımcılığı Komitesi; Lozan Antlaşması diğer grupların azınlık olarak tanınmasını engellemez.

Makale tarafından yüklenmiştir. tarihinde Ara 24, 2015 içinde Çevirdiklerimiz, Duyurular, Genel | 0 yorum

BM Irk Ayrımcılığı Komitesi;  Lozan Antlaşması diğer grupların azınlık olarak tanınmasını engellemez.

BM Irk Ayrımcılığı Komitesi 3 ve 4 Aralık 2015’te gerçekleştirdiği  oturumunda  Türkiye’nin  raporunu değerlendir ve 10 Aralık 2015’te toplanan oturumunda ön sonuç gözlem raporunu yayınladı.

Derneğimizden 4 kişilik heyet 3-4 Aralık tarihinde gerçekleşen Türkiye oturumunu izlemiştir. ESHİD ve Göç Der’in komiteye  sunduğu Gölge Rapor Cenevre’de 3 Aralık tarihinde, Türkiye oturumu öncesinde  düzenlenen ve gayri resmi toplantıda  komite üyelerine sunulmuştur. Toplantımıza 8 komite üyesi katılmıştır.

Komite üyeleri oturumda Türkiye Delagasyonu’na çok sayıda soru yöneltmiştir. Komite 51 maddelik Ön Sonuç Gözlem Raporunda Türkiye’ye ilişkin endişe ve tavsiyelere yer verdi. Komitenin Bazı tavsiyeleri şöyle;

Komite taraf Devlet’i, yetkileri altındaki tüm bölgelerde Sözleşme’nin tam olarak uygulamasının sağlanması için, çekince ve beyanatlarını geri çekmeyi değerlendirmeye tekrar davet eder.

Komite, Devlet’in ayrımcılık yasağı mevzuatında yer alan ırk ayrımcılığı tanımına Sözleşme’nin 1. Maddesi ile tam uyum içinde olacak şekilde, ayrımcılığın yasaklandığı temellerin dâhil edilmesini tavsiye eder.

Komite, Devlet’in ayrımcılık yasağı mevzuatında yer alan ırk ayrımcılığı tanımına Sözleşme’nin 1. Maddesi ile tam uyum içinde olacak şekilde, ayrımcılığın yasaklandığı temellerin dâhil edilmesini tavsiye eder.

Komite, 1923 Lozan Antlaşması’nın diğer grupların azınlık olarak tanınmasını açıkça engellemediğini belirtir. Dolayısıyla Komite taraf Devlet’in pozisyonunu gözden geçirmesini ve etnik, milliyet veya etno-dinsel azınlık olarak vasıflandırılabilecek Kürtler, Romanlar, Yezidiler ve Caferiler gibi diğer grupları da tanımayı değerlendirmelerini tavsiye eder.

Komite Paris İlkeleri (Genel Kurul kararı 48/7134) ile tam uyumlu şekilde kurum bağımsızlığını sağlamak üzere taraf Devlet’in Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu’nu gözden geçirmesini tavsiye eder.

Komite, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun bağımsız olmadığı ve yetkisinin bulunmadığı yolundaki bilgileri kaygıyla karşılamaktadır.

Komite taraf Devlet’in Kamu Denetçiliği Kurumu’nu bağımsız hale getirmesini ve yetkilendirmesini tavsiye eder.

ESHİD tarafından Türkçe’ye çevrilen Ön Sonuç Gözlem Raporuna ve raporun İngilizce’sini aşağıda bulabilirsiniz. Raporun çevirisi emek veren Binnur Aloğlu ve redaksiyonu için A. Aydemir, A. Bahçıvan ve M. Tokatlıoğlu’na teşekkür ederiz.

 

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook