English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Çevirdiklerimiz

ESHİD’den Yeni Çeviri AGİT 1990 Kopenhag Belgesi

Makale tarafından yüklenmiştir. tarihinde Mar 11, 2016 içinde Çevirdiklerimiz, Duyurular, Genel | 0 yorum

ESHİD’den Yeni Çeviri AGİT 1990 Kopenhag Belgesi

Azınlık Hakları, Seçme ve Seçilme Hakkı, İşkence Yasağı, Ayrımcılık Yasağı ve İnsan Hakları’nın her koşulda korunması bakımından önemli bir belge 1990 AGİK İNSANİ BOYUT KONFERANSI İLE İLGİLİ KOPENHAG TOPLANTISI BELGESİ gayri resmi çevirisi derneğimiz tarafından yapılan belgenin İngilizce orjinal metnine ve Türkçe çevirisine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Belgeyi Türkçe’ye çeviren  A. Bahçıvan’a teşekkür ederiz.

BM Irk Ayrımcılığı Komitesi; Lozan Antlaşması diğer grupların azınlık olarak tanınmasını engellemez.

Makale tarafından yüklenmiştir. tarihinde Ara 24, 2015 içinde Çevirdiklerimiz, Duyurular, Genel | 0 yorum

BM Irk Ayrımcılığı Komitesi;  Lozan Antlaşması diğer grupların azınlık olarak tanınmasını engellemez.

BM Irk Ayrımcılığı Komitesi 3 ve 4 Aralık 2015’te gerçekleştirdiği  oturumunda  Türkiye’nin  raporunu değerlendir ve 10 Aralık 2015’te toplanan oturumunda ön sonuç gözlem raporunu yayınladı.

Derneğimizden 4 kişilik heyet 3-4 Aralık tarihinde gerçekleşen Türkiye oturumunu izlemiştir. ESHİD ve Göç Der’in komiteye  sunduğu Gölge Rapor Cenevre’de 3 Aralık tarihinde, Türkiye oturumu öncesinde  düzenlenen ve gayri resmi toplantıda  komite üyelerine sunulmuştur. Toplantımıza 8 komite üyesi katılmıştır.

Komite üyeleri oturumda Türkiye Delagasyonu’na çok sayıda soru yöneltmiştir. Komite 51 maddelik Ön Sonuç Gözlem Raporunda Türkiye’ye ilişkin endişe ve tavsiyelere yer verdi. Komitenin Bazı tavsiyeleri şöyle;

Komite taraf Devlet’i, yetkileri altındaki tüm bölgelerde Sözleşme’nin tam olarak uygulamasının sağlanması için, çekince ve beyanatlarını geri çekmeyi değerlendirmeye tekrar davet eder.

Komite, Devlet’in ayrımcılık yasağı mevzuatında yer alan ırk ayrımcılığı tanımına Sözleşme’nin 1. Maddesi ile tam uyum içinde olacak şekilde, ayrımcılığın yasaklandığı temellerin dâhil edilmesini tavsiye eder.

Komite, Devlet’in ayrımcılık yasağı mevzuatında yer alan ırk ayrımcılığı tanımına Sözleşme’nin 1. Maddesi ile tam uyum içinde olacak şekilde, ayrımcılığın yasaklandığı temellerin dâhil edilmesini tavsiye eder.

Komite, 1923 Lozan Antlaşması’nın diğer grupların azınlık olarak tanınmasını açıkça engellemediğini belirtir. Dolayısıyla Komite taraf Devlet’in pozisyonunu gözden geçirmesini ve etnik, milliyet veya etno-dinsel azınlık olarak vasıflandırılabilecek Kürtler, Romanlar, Yezidiler ve Caferiler gibi diğer grupları da tanımayı değerlendirmelerini tavsiye eder.

Komite Paris İlkeleri (Genel Kurul kararı 48/7134) ile tam uyumlu şekilde kurum bağımsızlığını sağlamak üzere taraf Devlet’in Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu’nu gözden geçirmesini tavsiye eder.

Komite, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun bağımsız olmadığı ve yetkisinin bulunmadığı yolundaki bilgileri kaygıyla karşılamaktadır.

Komite taraf Devlet’in Kamu Denetçiliği Kurumu’nu bağımsız hale getirmesini ve yetkilendirmesini tavsiye eder.

ESHİD tarafından Türkçe’ye çevrilen Ön Sonuç Gözlem Raporuna ve raporun İngilizce’sini aşağıda bulabilirsiniz. Raporun çevirisi emek veren Binnur Aloğlu ve redaksiyonu için A. Aydemir, A. Bahçıvan ve M. Tokatlıoğlu’na teşekkür ederiz.

 

AGİT/ODIHR 7 Haziran Seçimi İhtiyaç Belirleme Misyonu Raporu

Makale tarafından yüklenmiştir. tarihinde May 4, 2015 içinde Çevirdiklerimiz, Duyurular, Genel | 0 yorum

AGİT/ODIHR 7 Haziran Seçimi İhtiyaç Belirleme Misyonu Raporu

7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimi’ni izlemek üzere Türkiye tarafından davet edilen AGİT/ODIHR, izleme öncesi İhtiyaç Belirleme Misyonu raporunu yayınladı. Resmi yetkililer, uzmanlar  ve sivil toplum temsilcileriyle yapılan görüşme verilerinden hazırlanan raporda Seçmen Kaydı, Aday Kaydı, Kampanya ve Finansmanı, Medya Ortamı ve Yerel ve Uluslararası Gözlemciler konusunda tespitler yer alıyor.

Raporun Türkçe çevirisi derneğimiz tarafından yapılmıştır, çeviriden AGİT/ODIHR sorumlu değildir.

Seçme ve Seçilme Hakkına Eşit Erişim

Makale tarafından yüklenmiştir. tarihinde Nis 17, 2015 içinde Çevirdiklerimiz, Duyurular, Genel | 0 yorum

Seçme ve Seçilme Hakkına Eşit Erişim

Uluslararası standartlar dezavantajlı gruplar için  eşitlik, ayrımcılık yapmama ve içermeyi güvence altına alan hukuki tedbirler, politikalar ve pratikleri içerir. Eğer belirli gruplar  sistematik dezavantajlara maruz kalıyorsa ya da fiilen eşitsizlikler sürüyorsa özel tedbirlere başvurmak gereklidir.  “Seçim gözlem metodolojisi için sağlam bir temel sunarak bu yayın, seçimlere azınlıkların katılımını değerlendirirken profesyonelce ve tutarlı bir şekilde yaklaşılmasını ve AGİT taahhütlerine, diğer uyarlanabilir uluslararası standartlar ve iyi uygulamalara bağlı kalınmasını sağlamaya yardımcı olmalıdır. 2001 Rehber İlkelerinin en önemli noktalarıyla birlikte güncel bilgileri de sağlayarak bu yayın, AGİT’in seçimlere ulusal azınlıkların katılımını teşvik etme ve izleme yaklaşımının genel bir taslağını az ve öz olarak verir.”

Ulusal Azınlıkların Seçim süreçlerine Katılımını Teşvik Etme ve izleme Rehberi temsil adaletini sağlama bakımından devletlere ve izleme yapan örgütlere yol gösterici olan rehber AGİT yayınıdır. ESHİD rehberin gayri resmi Türkçe çevirisini yaptırmıştır. Rehberin çevirisini yapan B. Aloğlu ve A. Bahçıvan’a teşekkür ederiz.

AİHM’den Sivil Toplum Örgütleri İçin Önemli Karar

Makale tarafından yüklenmiştir. tarihinde Oca 21, 2015 içinde AİHM Kararları, Çevirdiklerimiz, Duyurular | 0 yorum

AİHM’den Sivil Toplum Örgütleri İçin Önemli Karar

 AİHM Kararı Özet Çeviri 

AİHM’in CENTRE FOR LEGAL RESOURCES ON BEHALF OF VALENTIN CÂMPEANU v. ROMANYA Kararı, Başvuru no. 47848/08, 17 Temmuz 2014. 

Bu gayriresmi çeviri D. Çiğdem Sever tarafından yapılmış olup kararın dava açma ehliyetine ilişkin değerlendirmelerin bulunduğu 96-114. paragraflarını içermektedir. Söz konusu başvuru bilinen yakın akrabası olmayan, çeşitli zihinsel engellere sahip ve HIV hastası olan, bütün hayatını devlet makamlarının bakımı altında geçirmiş ve ihmal sonucunda hastanede ölmüş olan Romen Bay Câmpeanu’nun yaşam hakkının ihlal edildiği iddiasıyla Romanya’da hukuki destek vermeye odaklı bir sivil toplum örgütünce açılmıştır. Bu örgüt Bay Câmpeanu’yu ölümünden kısa bir süre önce durumundan haberdar olmuş ve ölümünün ardından suç duyurusunda bulunarak konuyu takip etmiş, ancak iç hukuk yollarında sonuç alamayınca AİHM’e başvurmuştur. Davanın özgünlüğü, doğrudan bir yetki belgesi veya temsilci statüsü olmaksızın bir sivil toplum örgütünce yapılan başvurunun değerlendirilmiş olmasıdır. Bu nedenle hak ihlali iddialarına ilişkin kısımlar atlanarak sadece ehliyete ilişkin kısım çevrilmiştir.

Barış Süreçlerinde Bağımsız İzleme

Makale tarafından yüklenmiştir. tarihinde Oca 8, 2015 içinde Çevirdiklerimiz, Duyurular | 0 yorum

Barış Süreçlerinde Bağımsız İzleme

Türkiye’de yürütülen müzakere/barış sürecinin bağımsız gözlemciler tarafından izlenmesi tartışmaları giderek daha sık gündeme gelmektedir. Dünyanın tüm çatışmalı bölgelerinde taraflar arasında geliştirilen barış süreçlerinin “bağımsız gözlemciler” tarafından izlenmesi deneyimleri, sivil toplumun oynayabileceği role ilişkin de fikir vermektedir. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği olarak bu rolün “barış” a ulaşmaktaki yapıcı önemine inanıyoruz ve Birleşmiş Milletler (BM)’in kendi çalışmacıları için yayınladığı bu kılavuzun, sivil toplum temsilcilerinin başvuracağı bir kaynak olmasını umuyoruz. Kılavuzun çevirisi için Barış Satılmış’a, düzeltme ve okuma konusundaki katkıları için Işıl Demirakın ve Burcu Ballıktaş Bingöllü’ye teşekkür ederiz.

Kılavuzun gayriresmi çevirisidir ve çeviri hiçbir biçimde BM ve organlarını bağlamamaktadır.

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook