English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Diğer Yayınlarımız

STÖ’ler İçin Örgütlenme Toplantı ve Gösteri Hakkı Kılavuzu

Makale tarafından yüklenmiştir. tarihinde Eyl 26, 2016 içinde Diğer yayınlarımız, Duyurular, Genel | 0 yorum

STÖ’ler İçin Örgütlenme Toplantı ve Gösteri Hakkı Kılavuzu

İfade ve örgütlenme özgürlüğü ile toplantı gösteri yürüyüş hakkının güvence altına alınması demokratik toplumun olmazsa olmaz koşullarındandır. İfade özgürlüğünün kullanılmasının önemli araçlarından olan toplantı, gösteri yürüyüşü hakkı ve örgütlenme özgürlüğü gerek uluslararası gerekse ulusal hukuk mevzuatında güvence altına alınan temel haklardır. Haklara ilişkin sınırlandırmaların yasal çerçevesi ve etkin olarak kullanılmasına ilişkin fiili ortam her ülke bakımından demokratik standartların düzeyini ortaya koyan göstergedir.

Toplantı ve gösteri hakkına ilişkin sınırlamalar Türkiye’de hemen her dönemde tartışma konusu olmuştur. İdari makamların yetkilerinin sınırları, mekansal kısıtlamalar,  güvenlik güçlerinin müdahale biçimleri ve gösteri hakkının kullanılmasında kamu makamlarının çifte standartlı yaklaşımları bu tartışmanın önemli başlıklarıdır. (daha&helliip;)

Ayrımcılıkla İlgili Yayınlarımız

Makale tarafından yüklenmiştir. tarihinde Şub 26, 2016 içinde Diğer yayınlarımız, Duyurular, Genel | 0 yorum

Ayrımcılıkla İlgili Yayınlarımız

Avrupa Birliği Türkiye Delagasyonu’nun mali katkısı ile yürütmekte olduğumuz Irk veya Etnik Kökene Dayalı Ayrımcılığın İzlenmesi Projesi kapsamında hazırladığımız Sivil Toplum Örgütleri İçin Irk veya Etnik Kökene Dayalı Ayrımcılığın İzlenmesi Rehberi Yrd. Doç. Dr. Ulaş Karan tarafından hazırlandı. Rehberin alanda çalışan STÖ’ler için bir kaynak olmasını umut ediyoruz.

Olası ayrımcı uygulamalar karşısında mağdurların hakları ve başvuru mekanizmaları konusunda bilgilendirme amacıyla Kürtçe ve Türkçe hazırladığımız broşürler ise aynı proje kapsamında derneğimiz tarafından hazırlandı.

Rehberimiz Hazır Bağımsız Seçim Gözlemcisi Olun

Makale tarafından yüklenmiştir. tarihinde May 8, 2015 içinde Diğer yayınlarımız, Duyurular, Genel, Yayınlar | 0 yorum

Rehberimiz Hazır Bağımsız Seçim Gözlemcisi Olun

7  Haziran 2015 tarihinde 25. Dönem Milletveki Genel Seçimleri’nde 22 ilde demokratik gözetim hakkımızı kullanarak Bağımsız Seçim Gözlemi yapacağız. Seçim günü herhangi bir parti adına okullarda veya sandık başlarında görevli değilseniz,

Bağımsız Seçim Gözlemcisi olarak seçme ve seçilme hakkının herkes için gerçekleşmesine katkı sunabilirsiniz.

Bağımsız Gözlemci olmak için web sitemizden formu doldurup kayıt olmanız gerekmektedir.

http://www.esithaklar.org/ayrimciliga-goz-yummayin-esitlik-gozlemcisi-olun/

2011 yılından beri Bağımsız Seçim izleme Platformu olarak yürüttüğümüz Bağımsız Seçim Gözlemi faaliyetimizin sonuçlarını raporluyoruz. 2011 Milletvekili, 2014 Yerel Seçimler ve 2014 Cumhurbaşkanı Seçimi raporlarına web sitemizin yayınlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

Derneğimiz dünyanın 90 ülkesinden sivil toplum örgütlerinin seçim gözlem ağı olan The Global Network of Domestic Election Monitors (GNDEM)  Türkiye’deki tek üyesidir.

7 Haziran seçimlerini izlenmesinde kullanmak üzere hazırlanan rehber seçim gözlem ilkelerimiz ve gözlem sırasında dikkat edeceğimiz kriterler ile gözlemde kulanılacak standart formları içermektedir.

 

 

 

 

Irk veya Etnik Ayrımcılığı İzleme Bültenimiz

Makale tarafından yüklenmiştir. tarihinde May 6, 2015 içinde Diğer yayınlarımız, Duyurular, Genel | 0 yorum

Irk veya Etnik Ayrımcılığı İzleme Bültenimiz

Irk veya Etnik Kökene Dayalı Ayrımcılığın İzlenmesi faaliyetimiz çerçevesinde hazırladığımız elektronik bültenimizin 2. sayısı yayında. 15 Mart-30 Nisan 2015 dönemi faaliyetlerimize ve ayrımcılık taramaları verilerine dayanarak hazırlanan bültende aynı zamanda seçim kampanyaları dönemlerinde siyasi parti ya da aday kampanyalarına yönelik saldırıların önlenmesi ve etkin bir biçimde soruşturulmasına ilişkin talebimizi de dile getiriyoruz.

Son dönemde giderek yaygınlaşan ifade ve örgütlenme özgürlüğünü tehdit eden boyutlara varan saldırılar, demokratik seçim ortamının oluşmasını da önlüyor. Tüm yetkilileri bu saldırıların önlemesi için gerekli tedbirleri almaya ve yargı organlarını saldırıları bütün boyutlarıyla soruşturmaya çağırıyoruz.

Erişemeyenler için bültenimizin ilk sayısı

İnsan Hakları Temelli Seçim İzleme Rehberi

Makale tarafından yüklenmiştir. tarihinde Mar 25, 2014 içinde Diğer yayınlarımız, Duyurular | 0 yorum

İnsan Hakları Temelli Seçim İzleme Rehberi

Dünyanın bir çok ülkesinde seçimler, devletlerarası örgütler, uluslararası sivil toplum örgütleri ve seçimlerin yapıldığı ülkedeki sivil toplum örgütleri tarafından izlenmekte ve raporlanmaktadır. Bağımsız seçim gözlemi faaliyetinin yapılıyor olması seçimlerin ulusal ve uluslararası kamuoyunda meşruiyetini belirleyen temel kriterler arasındadır. Türkiye’de farklı tematik alanlarda çalışan sivil toplum örgütleri tarafından 2011 yılında Bağımsız Seçim İzleme Platformu oluşturulmuştur. Platformumuzun hiçbir siyasi parti ile doğrudan veya dolaylı herhangi bir ilişkisi yoktur. Platformumuz Türkiye’deki seçimleri  kadın, engelli, farklı etnik köken ya da dini inanç sahibi, LGBTİ, okuma yazma bilmeyen ve Türkçe bilmeyen seçmenlerin çeşitli insan hakları sözleşmelerinde güvence altına alınan seçme ve seçilme hakkına erişimini uluslararası standartlar çerçevesinde izlemektedir.

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği olarak ayrımcılık riski altında bulunan grupların seçme ve seçme hakkına erişimde eşit fırsatlara sahip olmasına katkı sunmak amacıyla sivil toplum örgütleri için hazırladığımız Seçim İzleme Rehberi’ni aşagıdaki linklerden indirebilirsiniz.

 

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook