English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

İzleme Raporlarımız

Freedom of Peaceful Assembly Monitoring Report | October 2015- November 2016 | Turkey

Makale tarafından yüklenmiştir. tarihinde Kas 9, 2017 içinde Duyurular, İzleme Raporlarımız, Turkey Reports | 0 yorum

Freedom of Peaceful Assembly Monitoring Report | October 2015- November 2016 | Turkey

In Turkey, avenues for the defense of human rights and civil liberties are being increasingly inaccessible to activists, due to the increasing political polarization in the country, coupled with the
State of Emergency entering its fifth month. There are problem areas in all democratic checks and balances, from the eroding independence of the judiciary to the jailing of opposition journalists. An ongoing civil war leading to civilian curfews, spillover from the Syrian civil war, the arrest of democratically elected Parliamentarians and local authorities, and trustees appointed to local
governments are creating new sentiments in the public, and new reasons for protest. Concurrently, dissent is being suppressed in all platforms, from civil to political to economic, for the goal of national unity. Rights violations are being justified by security concerns or societal calm when plurality of thought is most direly needed. A new constitution is being proposed to the Parliament by the government, death penalty is back on the table a decade after its abolishment, and relations with the EU have come to a halt. In this environment, the right to peaceful assembly is a crucial tool
through which societal tensions can be relieved, and political speech can be expressed. However, the monitoring activities have demonstrated that freedom of peaceful assembly is being restricted with extensive force, and a double standard is applied to the right according to the political side of the protesters. As the democracy in Turkey is being reduced to majoritarianism and the ballot box, those of minority status or opinion are being stripped of internationally protected rights of expression.
During the monitoring period, AMER has established five problem areas to be addressed in

the use of freedom of peaceful assembly in Turkey.
 The national laws regulating freedom of assembly in Turkey are incompatible with
international standards.
 The discretionary powers of public authorities are too broad and overarching
 The use of excessive force by security forces is too common
 Charges directed against those detained in assemblies are exaggerated
 There is discriminatory treatment in how public authorities and security forces recognize the
right to peaceful assembly.

Click Freedom of Assembly Annual Report to read and share the report

 

Barışçıl Toplanma Özgürlüğü İzleme Raporu

Makale tarafından yüklenmiştir. tarihinde Mar 14, 2017 içinde Duyurular, Genel, İzleme Raporlarımız | 0 yorum

Barışçıl Toplanma Özgürlüğü İzleme Raporu

Kullanılamaz Hale Getirilen Hak;  Barışçıl Toplanma Özgürlüğü

Adalet Bakanlığı verilerine göre TGYK şüp- heli sayısının ceza  hükmü  taşıyan özel kanunlar şüpheli toplamı içindeki oranındaki son 5 yıldaki artış dik- kat çekicidir. 2011 yılında %2,6 olan toplam şüpheliler içindeki oran 2013- 2015 yılları arasında %6’nın üzerine çıkmıştır. Adalet Bakanlığı’nın Cumhuriyet  Başsavcılıklarında  ceza   hükmü taşıyan özel kanunlar uyarınca sonuçlanan soruşturmalardaki şüpheliler hakkında verilen kararlara ilişkin verilerine göre son beş yılda toplam 116.804 kişi hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu’na muhalefetten yasal işlem yapılmıştır. Hakkında yasal işlem başlatılan 34.497 kişi (yaklaşık %30) hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir.

Barışçıl toplantı ve gösteri hakkına getirilen yasal sınırlamalar ve gösterilere müdahalelerdeki orantısızlık uzun yıllardır tartışma konusudur. 1983 tarihli 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu (TGYK)’nda 1998, 2002, 2003, 2008, 2010, 2014 ve 2015 yılla- rında kanunun toplam 21 maddesinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan 7 değişiklikten 4’ü Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ile tam üyelik müzakerelerinin başladığı 2005 yılından sonraki yıllarda yapılmasına rağmen uluslararası standartlara uyum sağlanamamıştır. Nisan 2015’te kamuoyunda “iç güvenlik yasası olarak” bilinen torba yasa ile  2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nda yapılana değişikler  uluslararası standartlardan daha da uzaklaşılmıştır.

15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası ilan edilen OHAL ile barışçıl toplanma özgürlüğünü kullanmak adate mülki idare amirlerinin inisiyatifine terkedilmiştir.

Ekim 2015-Kasım 2016 tarihinde ulaşabildiğimiz veriler üzerinden hazırladığımız rapor son bir yıldaki duruma ilişkindir.

Freedom of Peaceful Assembly Annual Monitoring Report

Makale tarafından yüklenmiştir. tarihinde Ara 22, 2016 içinde Duyurular, İzleme Raporlarımız, Others Reports | 0 yorum

Freedom of Peaceful Assembly Annual Monitoring Report
Association for Monitoring Equal Rights would like to present its October 2015 – November 2016 Freedom of Peaceful Assembly Monitoring Report.
As one of the foundations of functioning democracies and a fundamental right, freedom of peaceful assembly is of particular importance in current times. The protection of minority populations and opinions, creation of avuenues for political discussion, and the promotion of social tolerance are urgent needs of our time, both nationally and internationally. We consider rights-based monitoring by civil society an equally important component of promoting democratic values, as it encourages state accountability and commitment to international best practices. Therefore, we hope that our monitoring findings will be a positive contribution to the defense of human rights and democratic values in Turkey and abroad.
AMER has been monitoring the right to peaceful assembly since October 2015. The report attached includes an analysis of the political and social background of Turkey in the monitoring period, a legal analysis on the compatibility of Turkey’s assembly legislation with international standards, our monitoring findings from the field, and concluding observations. You could also find more details on our methodology in the report.

1 Kasım Genel Seçimleri Gözlem Raporu

Makale tarafından yüklenmiştir. tarihinde Şub 23, 2016 içinde Duyurular, Genel, İzleme Raporlarımız | 0 yorum

1 Kasım Genel Seçimleri Gözlem Raporu

Dünyanın birçok ülkesinde sivil toplum örgütleri seçim süreçlerinde insan hakları, seçme ve seçilme hakkına erişim, şeffaflık ve sonuçların güvenirliği bakımından Bağımsız İzleme ve raporlama yapıyor.

Demokratik seçimler için uluslararası kriterlerden biri olarak da kabul edilen Bağımsız Seçim Gözlemi için belirlenmiş evrensel kriterler de mevcut. Türkiye’de Kadın, Engelli, İnsan Hakları, Zorunlu Göç, LGBTİ, Azınlık Hakları, İnanç Özgürlüğü ve Ayrımcılık alanlarında hak temelli çalışan sivil toplum örgütleri 2011 yılında kurdukları Bağımsız Seçim İzleme Platformu’nu (BSİP) kurdular. BSİP’in hiçbir siyasi parti ya da adayla doğrudan veya dolaylı bir ilişkisi yoktur. Platformun koordinatörü Eşit Haklar İçin izleme Derneği, 87 ülkede 190 üyesi bulunan Global Network of Domestic Election Monitors GNDEM (Yerel Seçim Gözlemcileri Global Ağı)’na üyedir. GNDEM tarafından Türkiye’de bağımsız gözlem yaptığı teyit edilerek üye olarak kabul edilen tek sivil toplum örgütüdür.

Platform üyesi İnsan Hakları Derneği ve Eşit Haklar İçin İzleme Derneği 1 Kasım seçimlerinde bağımsız gözlem yapmak için YSK’ya ayrı ayrı yaptıkları başvurularda gözlemcilik statüsü talep etmiş ancak YSK her iki kurumun başvurusunu da reddetmiştir.

YSK ret kararlarına rağmen platform üyesi örgütler 2011 Genel Seçimleri, 2014 Yerel Seçimleri, 2014 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri ve 1 Kasım Genel Seçimleri’nde İl Seçim Kurulları’na bildirim yaparak Bağımsız Seçim Gözlemi yapmıştır.

Bulgularımıza göre Türkiye seçim sistemi, seçmen kayıtlarının oluşturulmasından seçim sonuçlarının açıklanmasını kapsayan seçim sürecinde birçok uluslararası kriteri ihlal ediyor. Bu ihlaller aynı zamanda dezavantajlı grupların seçme ve seçilme erişimini de ortadan kaldırıyor.

7 Haziran Seçimi Bağımsız Gözlem Raporu

Makale tarafından yüklenmiştir. tarihinde Eki 28, 2015 içinde Duyurular, İzleme Raporlarımız | 0 yorum

7 Haziran Seçimi Bağımsız Gözlem Raporu

Dünyanın birçok ülkesinde sivil toplum örgütleri seçim süreçlerinde insan hakları, seçme ve seçilme hakkına erişim, şeffaflık ve sonuçların güvenirliği bakımından Bağımsız İzleme ve raporlama yapıyor.

Demokratik seçimler için uluslararası kriterlerden biri olarak da kabul edilen Bağımsız Seçim Gözlemi için belirlenmiş evrensel kriterler de mevcut. Türkiye’de Kadın, Engelli, İnsan Hakları, Zorunlu Göç, LGBTİ, Azınlık Hakları, İnanç Özgürlüğü ve Ayrımcılık alanlarında hak temelli çalışan sivil toplum örgütleri 2011 yılında kurdukları Bağımsız Seçim İzleme Platformunu kurdular. Bağımsız Seçim İzleme Platformu’nun hiçbir siyasi parti ya da adayla doğrudan veya dolaylı bir ilişkisi yoktur. Platformun koordinatörü Eşit Haklar İçin izleme Derneği, 87 ülkede 190 üyesi bulunan Global Network of Domestic Election Monitors GNDEM (Yerel Seçim Gözlemcileri Global Ağı)’na üyedir. GNDEM tarafından Türkiye’de bağımsız gözlem yaptığı teyit edilerek üye olarak kabul edilen tek sivil toplum örgütüdür.

Platform üyesi İnsan Hakları Derneği ve Eşit Haklar İçin İzleme Derneği 7 Haziran seçimlerinde bağımsız gözlem yapmak için YSK’ya ayrı ayrı yaptıkları başvurularda gözlemcilik statüsü talep etmiş ancak YSK her iki kurumun başvurusunu da reddetmiştir.

YSK ret kararlarına rağmen platform üyesi örgütler 2011 Genel Seçimleri, 2014 Yerel Seçimleri, 2014 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri’nde İl Seçim Kurulları’na bildirim yaparak Bağımsız Seçim Gözlemi yapmıştır.

Bulgularımıza göre Türkiye seçim sistemi, seçmen kayıtlarının oluşturulmasından seçim sonuçlarının açıklanmasını kapsayan seçim sürecinde birçok uluslararası kriteri ihlal ediyor. Bu ihlaller aynı zamanda dezavantajlı grupların seçme ve seçilme erişimini de ortadan kaldırıyor.

Cumhurbaşkanı Seçimi Bağımsız Gözlem Raporu Yayınlandı

Makale tarafından yüklenmiştir. tarihinde Eki 2, 2014 içinde Duyurular, Genel, İzleme Raporlarımız | 0 yorum

Cumhurbaşkanı Seçimi Bağımsız Gözlem Raporu Yayınlandı

 

2011 Milletvekili Genel Seçimlerinden itibaren bütün seçimleri izleyen Bağımsız Seçim İzleme Platformu’nun 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanı Seçimi Gözlem Raporu yayınlandı.

Platformun bu kez de Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) gözlemci statüsü talebiyle yaptığı başvuru reddedilmiş olmasına rağmen, fiili olarak demokratik gözetim hakkını kullanmak üzere sosyal medya ve web sitesi aracılığıyla yapılan çağrılar doğrultusunda izleme gerçekleştirildi.

Koordinatörlüğünü Eşit Haklar İçin İzleme Derneği’nin (ESHİD) yaptığı izleme süreci, platform bünyesindeki 29 sivil toplum örgütü tarafından yürütüldü. Yurtiçinde 14 ilde 252 oy verme yerindeki 767 sandıkta, yurtdışında ise Danimarka Kopenhag’da oy verme işlemleri gözlemlenirken; 106 sandıkta da oy sayımı izlendi. Kamuoyuyla paylaşılan sonuçlara göre:

Genel olarak Türkiye’deki seçim mevzuatının uluslararası standartlara uygunluğu bakımından ele alındığı raporda, seçim öncesi sürece ilişkin sorunlar “İfade özgürlüğü, Propaganda dili ve Olanak eşitsizliği” olarak tespit ediliyor.

Seçim günü oy verme yeri ve işlemine ilişkin sorunların ele alındığı kısımda ise, sandık kurullarında toplumsal cinsiyet eşitliği, engellilerin ve yaşlıların sandığa erişim oranı gibi konular, seçmenlere dönük (cinsel yönelim, engel, yaş, etnik köken, anadil bakımlarından) ayrımcılığın olup olmadığı elde edilen veriler ışığında analiz ediliyor.

Ekteki raporda platformun elde ettiği verilerin ve mevcut sorunlara dönük çözüm önerilerinin detaylarına ulaşabilirsiniz.

 

Bağımsız Seçim İzleme Platformu Yerel Seçim Raporu

Makale tarafından yüklenmiştir. tarihinde Ağu 9, 2014 içinde Duyurular, Genel, İzleme Raporlarımız | 0 yorum

Bağımsız Seçim İzleme Platformu Yerel Seçim Raporu

30 Mart’ta yapılan yerel seçimleri 17 ilde izleyen Bağımsız Seçim İzleme Platformu’nun raporu yayınlandı. Rapor demokratik ve   insan haklarına uygun bir seçim yerel seçimlerin analizini yapıyor ve önerilerde bulunuyor.

Bağımsız Seçim İzleme Platformu; Engelli, Kadın, Göç, İnsan Hakları, Dil Hakları, Hasta Hakları ile ilgili çalışmalar yapan  sivil toplum örgütünün katılımı kurulmuştur, platformun koordinasyonu ESHİD tarafından yapılmaktadır.

Platform esnek bir yapıya sahiptir, her seçim öncesi yapılan  bölge toplantılarında katılımcı örgütler yeniden Bağımsız Seçim İzleme çalışmasına katılıp katılmayacaklarına karar vermektedir. Bölge toplantıları sonrası çalışmaya katılacak tüm örgütler ile seçim gününün  koordinasyon toplantısı yapılmaktadır. Platformun yerel seçimlere ilişkin koordinasyon toplantısı 15 Mart tarihinde Ankara’da yapılmış ve Adana, Adıyaman, Ankara Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Manisa, Mersin, Ordu, Ş.Urfa, Van ve Trabzon illerinden oluşan 15 ilde seçim gözlemi yapmayı kararlaştırmış ve ortak bir basın açıklaması ile 30 Mart seçimlerinde bağımsız seçim gözlemi yapacağını 21 Mart’ta  kamuoyu ile paylaşmıştır.

Ağrı ve Yalova illerinde seçimlerin iptal edilerek 1 Haziran’da tekrarlanması kararının alınması üzerine bu iki ilde 1 Haziran’da yapılan seçimlerde de gözlem yapılmıştır. Ekteki rapor 17 ildeki gözlem verilerinden oluşmaktadır.

Yurtdışındaki İlk Seçim Gözlemimiz Engellendi

Makale tarafından yüklenmiştir. tarihinde Ağu 5, 2014 içinde Basın Duyurusu, Duyurular, İzleme Raporlarımız | 0 yorum

Yurtdışındaki İlk Seçim Gözlemimiz Engellendi

ESHİD, Cumhurbaşkanlığı Seçiminde gözlem yapmak üzere gittiği Kopenhag’da engellemeyle karşılaştı

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Bağımsız Seçim İzleme Platformu’nu temsilen 3 Ağustos 2014 tarihinde seçim gözlemi yapmak üzere gitmiş olduğu Danimarka’nın başkenti Kopenhag Osterbro semtinde yer alan, 12 seçim sandığının kurulduğu, Remisen Oy Verme Merkezi’nde engellemeyle karşılaşmıştır. Temsilcimizin oy kullanılma sürecinde bağımsız seçim gözlemi yapması, ilk olarak seçim alanının içinde yer alan sivil kıyafetli bir emniyet amiri, ardından seçim sandık kurulu başkanlık görevini üstlenmiş bulunan Büyükelçi Mehmet Dönmez tarafından engellenmiştir. Büyükelçi Dönmez, ilgili resmi evrakları incelemiş, ancak Yüksek Seçim Kurulu’ndan kendilerine bu konuda herhangi bir bilgi gelmemesini gerekçe göstererek gözlemcimizi oy kullanma alanına almamıştır. (daha&helliip;)

Suriye’den Gelen Sığınmacılar Raporu Açıklandı

Makale tarafından yüklenmiştir. tarihinde Eki 30, 2013 içinde Basın Duyurusu, Duyurular, Genel, İzleme Raporlarımız | 0 yorum

Suriye’den Gelen Sığınmacılar Raporu Açıklandı

 Suriye’den İstanbul’a Gelen Sığınmacıları İzleme Platformu tarafından hazırlanan ve İstanbul’da yaşayan sığınmacıların sorunlarının irdelendiği Yok Sayılanlar; Kamp Dışında Yaşayan Suriye’den Gelen Sığınmacılar İstanbul Örneği raporu bugün kamuoyu ve basın ile paylaşıldı. Rapor Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Hayata Destek Derneği, İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Merkezi, Kadınlarla Dayanışma Vakfı, Sosyal ve Kültürel Hayatı Geliştirme Derneği, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, İnsan Hakları Vakfı İstanbul Şubesi, Toplumsa Hukuk Araştırmaları Vakfı, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İstanbul Şubesi, Göç Edenler Sosyal Yardımlaşma Kültür Derneği’nin ortak çalışması ile hazırlandı.

Yok Sayılanlar Raporu.pdf

İstanbul’da Yaşayan Suriyeli Sığınmacılar Raporu

Makale tarafından yüklenmiştir. tarihinde Mar 13, 2013 içinde Duyurular, İzleme Raporlarımız | 0 yorum

Göz Ardı Edilenler: İstanbul’da Yaşayan Suriyeli Sığınmacılar

“Suriye’de Qamişlo’da yaşıyorduk gelirken hiç bir şey almadık, kapımızı kapatıp, giyecek eşyalarımızı aldık geldik. Oturma iznimiz yok yasal haklarımızı bilmiyoruz, herhangi bir bilgilendirme yapmadı kimse, yarın bizi buradan atsalar yapacak bir şeyimiz yok.”

“Dil bilmediğimiz için devlet dairelerine gidemiyoruz. Ben ve kardeşim çalışıyoruz ama paramızı alamıyoruz bu ay paramızı almadık işten çıktık. Kanarya’da bir yer var, oraya gidiyoruz çalışmaya. Devletten herhangi bir yardım almadık. Annemde tansiyon var babamda kalp hastalığı var babamın tek gözü görüyor, durumu iyi değil.”

 

Göz Ardı Edilenler.pdf

Göz Ardı Edilenler.docx

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook